15 Film Mobile Lightroom Presets – Warm Film Presets | Retro Vibes | Flash Film | Analog Preset | FujiFilm Filters | Vintage Film (dng)

1 Like Comment

15 Film Mobile Lightroom Presets – Warm Film Presets | Retro Vibes | Flash Film | Analog Preset | FujiFilm Filters | Vintage Film: Sử dụng các cài đặt trước lightroom di động lấy cảm hứng từ phim này, bạn sẽ có cơ hội biến đổi hình ảnh của mình và mang lại cho chúng vẻ ngoài vượt thời gian!

15 Film Mobile Lightroom Presets – Warm Film Presets | Retro Vibes | Flash Film | Analog Preset | FujiFilm Filters | Vintage Film (dng)

 

 

 

 

 

 

Xem thêm: Ipanema Girl / Sunny Lightroom Pair Free Download (xmp/acr, dng, lrtemplate)

Bao gồm:

  • ❯ 1 ZIP File:
  • 15 Lightroom Preset for Lightroom MOBILE (.dng)
  • ❯ Installation Guide
  • ❯ 24/7 Support

Tương thích:

  • ❯ iOS & Android
  • ❯ JPEG, PNG, & RAW Image files

Tải về:

Upload luoi meo
Hostname Google Drive (ZIP)
File size 6.7 MB

 You might like

About the Author: luoi meo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *