Ethereal Light Presets for Lightroom – Ethereal Lightroom Presets Free Download (xmp/acr, dng)

Like Comment

Ethereal Light Presets for Lightroom – Ethereal Lightroom Presets Free Download: Mềm mại, phát sáng này với tông màu tắt sẽ mang lại cho nguồn cấp dữ liệu và nội dung công việc của bạn một cái nhìn thống nhất ngay lập tức! 4 cài đặt trước bao gồm “thông thường”, “rực rỡ” và “hồng”.

Ethereal Light Presets for Lightroom – Ethereal Lightroom Presets Free Download (xmp/acr, dng)

 

 

 

 

Xem thêm: Old School – Desktop & Lightroom Presets Free Download (xmp/acr, dng)

Hãy nhớ rằng, tất cả các bức ảnh và máy ảnh đều khác nhau, những cài đặt trước này là cơ sở tốt để bạn có thể thực hiện một số điều chỉnh để thực sự hoàn thiện những bức ảnh đó .

Trên Desktop đảm bảo bạn có Lightroom CC.

  • Các cài đặt sẵn trên máy tính để bàn có các tệp .XMP.
  • Các cài đặt trước dành cho thiết bị di động là các tệp .DNG.

Gói hàng bao gồm:

  • 4 cài đặt trước Lightroom cho phiên bản máy tính để bàn
  • 4 cài đặt trước Lightroom cho phiên bản di động
  • Hướng dẫn dựa trên văn bản sẽ giúp bạn cài đặt các cài đặt trước

Trên thiết bị di động trong ứng dụng Lightroom với phiên bản trả phí, giờ đây bạn cũng có thể sử dụng cài đặt sẵn để chỉnh sửa video.

Tải về:

Upload luoi meo
Hostname Google Drive (ZIP)
File size 1.2 MB


You might like

About the Author: luoi meo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *