Toko Graphics Pack – Final Cut Pro X & Apple Motion

Toko Graphics Pack – Final Cut Pro X & Apple Motion: tất cả các yếu tố đồ họa, được bao gồm trong phiên bản đầy đủ của Gói đồ họa 1.0 cho FCPX và Apple Motion. Hơn 35 yếu tố đồ họa (Tiêu đề, hình nền, chuyển tiếp, tiết lộ logo, độ dốc, biểu tượng, đường hình dạng, phương tiện truyền thông xã hội) và bao gồm Videohive 1250+. Kéo và thả đơn giản.

6 Likes Comment

YouTube FCPX Creator Tool Kit

YouTube FCPX Creator Tool Kit: Mẫu được tạo đặc biệt cho người tạo YouTube để cải thiện chất lượng kênh của họ.Chứa hơn 130 yếu tố Essetial cho Kênh YouTube của bạn.Tạo màn hình nhanh…

7 Likes Comment

Final Cut Pro Templates: Youtube Subscribe Generators

Final Cut Pro Templates: Youtube Subscribe Generators là một template FCPx thú vị bao gồm các lượt thích có thể chỉnh sửa hoạt hình, chuông các nút đăng ký

4 Likes Comment