Mẫu Tờ Rơi – Virtual New Year Party – Flyer & Instagram Post GR (AI, EPS, PSD)

Mẫu có thể dễ dàng tùy chỉnh theo ý thích của bạn và bao gồm tất cả các tệp cần thiết để thiết lập nhanh chóng.

6 Likes Comment

Thanksgiving Menu Template V2 (PSD)

Sử dụng mẫu menu dễ tiếp cận này để cá nhân hóa bàn ăn tối Lễ Tạ ơn của bạn. Điền vào mẫu với các mô tả của riêng bạn và in trên bất kỳ loại giấy tiêu chuẩn nào để tạo sự bổ sung trang nhã cho cài đặt địa điểm của bạn.

6 Likes Comment