Premium Lightroom Presets

[section]

Khám phá các cài đặt trước cao cấp mới được tạo cho bất kỳ tông màu da nào do các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tạo ra. Nhận chúng ngay bên trong Adobe Photoshop Lightroom với tư cách thành viên trả phí của bạn.

[row style=”collapse” h_align=”center”] [col span__sm=”12″] [tabgroup nav_style=”normal”] [tab title=”XMP/ACR”] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ ids=”42574″ image_height=”56.25%”] [/tab] [tab title=”DNG”] [/tab] [tab title=”Lrtemplate”] [/tab] [tab title=”Capture One Style”] [/tab] [/tabgroup] [/col] [/row] [/section]